KONKURS NA FANPAGE’U OSIEDLA ATRIUM

ŚWIĄTECZNY KONKURS

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia na naszym fanpage’u na portalu społecznościowym Facebook pojawił się dedykowany konkurs. Poniżej zamieszczamy jego regulamin.

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE’U OSIEDLA ATRIUM

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Atrium Grunwald, z biurem zlokalizowanym przy ulicy Dalekiej 14 w Poznaniu.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na portalu społecznościowym Facebook, na fanpage’u Osiedla Atrium w dniach 07.12.2015 do 18.12.2015 (do godziny 10:00).

2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem Osiedla Atrium na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu Osiedla Atrium i tym samym zyskała status Fana;
 3. b) nie jest pracownikiem Atrium Grunwald.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 5. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
 6. b) osoba odpowiedziała na pytanie konkursowe.

 3

NAGRODY

1.Nagrodą w Konkursie jest Voucher na zakupy w sklepie IKEA na kwotę 150 zł BRUTTO.

 1. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, którego odpowiedź będzie najciekawsza i w dniu 13 grudnia, o godzinie 10:00 będzie posiadała najwięcej polubień pod swoją odpowiedzią.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 

 1. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 2. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody jest jej odbiór osobisty lub podanie adresu do wysyłki.
 3. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik Atrium Grunwald.

4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na Facebooku.